TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/12. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Kordamine (a2n - 24.04.2015) [Valimisjaoskond]
Matemaatika (stenaloom - 24.04.2015) [Valimisjaoskond]
Koolimatemaatika (a2n - 24.04.2015) [Täitmisjaoskond]
Kordamine (a2n - 25.04.2015) [Korrapidaja]
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) [Lüngajaht]