TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: MIV/7. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Elukaar ja minapilt (margus - 27.12.2013) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 7. klassile (linkur - 04.01.2015) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 7. klassile * (linkur - 05.01.2015) [Täitmisjaoskond]
Elukaar, minapilt ja konflikti lahendamine (7. klass) (ivitel - 15.11.2013) [Korrapidaja]