TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: MIV/2. klass
Harjutuste teemad
Harjutused
2. kl matemaatika / Korrutamine (tekstülesanded) (linkur - 29.01.2014) [Valimisjaoskond]
Matemaatika / Korrutamine (kuni 5) (linkur - 27.08.2013) [Lüngajaht]