TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: / MIV
Harjutuste teemad
2. klass
7. klass
9. klass
1. klass
6. klass
5. klass
4. klass
Harjutused
Matemaatika 1. klassile * (linkur - 25.09.2014) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 2. klassile * (linkur - 26.09.2014) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 3. klassile * (Korrutamine) (linkur - 26.09.2014) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 4. klassile* (linkur - 10.11.2014) [Valimisjaoskond]
Matemaatika 5. klassile* (linkur - 20.10.2014) [Valimisjaoskond]
1. kl matemaatika (loendamine) * (AetSomer - 20.09.2014) []
2. kl matemaatika (geomeetrilised kujundid) * (AetSomer - 27.09.2014) []
5. kl matemaatika (arvkiir) * (linkur - 26.10.2014) []
6. kl matemaatika* (linkur - 05.11.2014) []
Matemaatika 4.klassile* (linkur - 09.11.2014) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika 6. klassile* (linkur - 08.11.2014) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika 3. klassile (Korrutamine) (linkur - 26.09.2014) [Lüngajaht]