TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/8.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
8. klassi kursuse kordamistest (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
8. klassi kursuse kordamistest /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 11.11.2006) [Valimisjaoskond]
Arvu aste, tehted astmetega (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Arvu aste, tehted astmetega /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 20.10.2006) [Valimisjaoskond]
Üksliige. Sarnased üksliikmed. Tehted üksliikmetega (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Üksliige. Sarnased üksliikmed. Tehted üksliikmetega / Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 18.10.2006) [Valimisjaoskond]
Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 21.10.2006) [Valimisjaoskond]
Hulkliikme korrutamine ja jagamine üksliikmega (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Hulkliikme korrutamine ja jagamine üksliikmega /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 10.11.2006) [Valimisjaoskond]
Kahe tundmatuga lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Kahe tundmatuga lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 30.10.2006) [Valimisjaoskond]
Kaksliikmete korrutamine (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Kaksliikmete korrutamine/ Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 15.10.2006) [Valimisjaoskond]
Protsendid (Jass - 03.09.2009) [Valimisjaoskond]
Ruutude vahe valem (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Ruutude vahe valem /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 13.10.2006) [Valimisjaoskond]
Ruutvõrrandi lahendamine (veelmaa - 29.08.2012) [Valimisjaoskond]
Ruutvõrrandi lahendamine /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 26.09.2006) [Valimisjaoskond]
Summa ja vahe ruut /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 10.10.2006) [Valimisjaoskond]
Hulgad, hulkade ühend ja ühisosa. Defineerimine (veelmaa - 29.08.2012) []
Hulgad, hulkade ühend ja ühisosa. Defineerimine. /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 14.10.2006) []
Kõrvunurgad ja tippnurgad. Kahe sirge lõikamine sirgega (veelmaa - 29.08.2012) []
Kõrvunurgad ja tippnurgad. Kahe sirge lõikamine sirgega /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 04.11.2006) []
Kolmnurk. Sisenurkade summa. Kolmnurga kesklõik (veelmaa - 29.08.2012) []
Kolmnurk. Sisenurkade summa. Kolmnurga kesklõik. /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 12.11.2006) []
Prisma ja püramiid (veelmaa - 29.08.2012) []
Prisma ja püramiid. /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 06.11.2006) []
Ringjoone lõikaja ja puutuja. Kesknurk ja piirdenurk (veelmaa - 29.08.2012) []
Ringjoone lõikaja ja puutuja. Kesknurk ja piirdenurk /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 03.11.2006) []
Ruutfunktsiooni graafik /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 29.09.2006) []
Trapets. Trapetsi kesklõik. Trapetsi pindala (veelmaa - 29.08.2012) []
Trapets. Trapetsi kesklõik. Trapetsi pindala /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 25.10.2006) []
Arvu ruut ja ruutjuur (veelmaa - 29.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvu ruut ja ruutjuur. /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 04.10.2006) [Täitmisjaoskond]
Üks-ja hulkliikmed (riinjrva - 18.01.2007) [Täitmisjaoskond]
Küsimusi 7. ja 8. kl. geomeetriast (riinjrva - 18.12.2006) [Täitmisjaoskond]
Peastarvutamine (stenaloom - 27.11.2006) [Täitmisjaoskond]
Tehted ligikaudsete arvudega (voim - 09.11.2009) [Täitmisjaoskond]
Tehted ligikaudsete arvudega (veelmaa - 29.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Tehted ligikaudsete arvudega /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 15.10.2006) [Täitmisjaoskond]
Definitsioonid (voim - 05.04.2010) [Korrapidaja]
Mõisted - üldistav kordamine (veelmaa - 29.08.2012) [Korrapidaja]
Mõisted - üldistav kordamine /Matemaatika 8. klassile (veelmaa - 25.09.2006) [Korrapidaja]
Tunne matemaatika mõisteid (Marina Tomikas) (maaritikene - 05.11.2006) [Korrapidaja]