TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/7.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Ühe tundmatuga lineaarvõrrand/ Matemaatika 7. klassis (veelmaa - 29.08.2006) [Valimisjaoskond]
Ühe tundmatuga lineaarvõrrand/ Matemaatika 7. klassis (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Üldistav kordamine /matemaatika 7.klassile (veelmaa - 21.09.2006) [Valimisjaoskond]
Üldistav kordamine /matemaatika 7.klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Lahenda võrrandid peast - 7. kl. (riinjrva - 25.01.2007) [Valimisjaoskond]
Protsent II (mairet - 23.11.2008) [Valimisjaoskond]
Ratsionaalarvude korrutamine ja jagamine. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 08.08.2006) [Valimisjaoskond]
Ratsionaalarvude korrutamine ja jagamine. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Sarnaste liikmete koondamine, sulgude avamine /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 01.09.2006) [Valimisjaoskond]
Sarnaste liikmete koondamine, sulgude avamine /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Suhe ja võrre /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 04.09.2006) [Valimisjaoskond]
Suhe ja võrre /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Tehted astmetega. Suured ja väikesed arvud. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 30.08.2006) [Valimisjaoskond]
Tehted astmetega. Suured ja väikesed arvud. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Tehted ratsionaalarvudega (riinjrva - 18.12.2006) [Valimisjaoskond]
Võrratuse omadused. Ühe muutujaga lineaarvõrratus / Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 02.09.2006) [Valimisjaoskond]
Võrratuse omadused. Ühe muutujaga lineaarvõrratus / Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Valimisjaoskond]
Hulknurgad, hulknurga sisenurkade summa. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 19.09.2006) []
Hulknurgad, hulknurga sisenurkade summa. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) []
Lineaarfunktsiooni graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 14.09.2006) []
Lineaarfunktsiooni graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) []
Pöördvõrdelise sõltuvuse graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 17.09.2006) []
Pöördvõrdelise sõltuvuse graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) []
Rööpkülik, romb ja trapets / Matemaatika 7. klassile / näiteharjutus (veelmaa - 13.10.2010) []
Rööpkülik, romb ja trapets /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 20.09.2006) []
Rööpkülik, romb ja trapets /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) []
Võrdelise sõltuvuse graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 03.08.2006) []
Võrdelise sõltuvuse graafik. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) []
Arvu absoluutväärtus, lihtsamad võrrandid. / Matemaatika 7.klassile (veelmaa - 02.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Arvu absoluutväärtus, lihtsamad võrrandid. / Matemaatika 7.klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
Geomeetria mõisted (kativu - 02.04.2006) [Täitmisjaoskond]
Geomeetria. Teisendamine (kativu - 02.04.2006) [Täitmisjaoskond]
Kõik tehted ratsionaalarvudega /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 09.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Kõik tehted ratsionaalarvudega /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
Matemaatika 7. klassile (silvihanson - 22.12.2008) [Täitmisjaoskond]
Protsent I (mairet - 31.10.2008) [Täitmisjaoskond]
Protsentarvutuse põhiülesanded. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 07.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Protsentarvutuse põhiülesanded. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
Ratsionaalarvude liitmine ja lahutamine. / Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 04.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Tähtavaldis. Avaldise väärtus. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 31.08.2006) [Täitmisjaoskond]
Tähtavaldis. Avaldise väärtus. /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
Võrde tundmatu liikme leidmine /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 05.09.2006) [Täitmisjaoskond]
Võrde tundmatu liikme leidmine /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
Võrdelised ja pöördvõrdelised suurused / Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 07.09.2006) [Täitmisjaoskond]
Võrdelised ja pöördvõrdelised suurused / Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Täitmisjaoskond]
7. klassi matemaatikakursuse mõisted ja põhiseosed /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 03.09.2006) [Korrapidaja]
7. klassi matemaatikakursuse mõisted ja põhiseosed /Matemaatika 7. klassile (veelmaa - 22.08.2011) [Korrapidaja]