TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Matemaatika/2.klass
Harjutuste teemad
Harjutused
Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 18.06.2007) [Valimisjaoskond]
Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Kell (inge - 08.06.2007) [Valimisjaoskond]
Kell (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine 20 piires (inge - 11.06.2007) [Valimisjaoskond]
Korrutamine ja jagamine 20 piires (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 14.06.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 20 piires, võrratus, liitmise ja lahutamise seos (inge - 08.06.2007) [Valimisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 20 piires, võrratus, liitmise ja lahutamise seos (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Mõõtühikutega arvutamine ja teisendamine (inge - 15.06.2007) [Valimisjaoskond]
Mõõtühikutega arvutamine ja teisendamine (inge - 16.08.2012) [Valimisjaoskond]
Geomeetrilised kujundid (inge - 07.06.2007) []
Geomeetrilised kujundid (inge - 16.08.2012) []
Jagamine 20 piires (inge - 25.06.2007) []
Jagamine 20 piires (inge - 16.08.2012) []
Kordamine (inge - 15.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Kordamine (inge - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 11.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine 100 piires (inge - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine, tehete komponendid (inge - 07.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Liitmine ja lahutamine, tehete komponendid (inge - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Sajalised, kümnelised, ühelised (inge - 09.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Sajalised, kümnelised, ühelised (inge - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Täht arvu tähisena (inge - 08.06.2007) [Täitmisjaoskond]
Täht arvu tähisena (inge - 16.08.2012) [Täitmisjaoskond]
Arvud 100-ni (inge - 15.06.2007) [Korrapidaja]
Arvud 100-ni (inge - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Üheline, kümneline, sajaline (inge - 04.06.2007) [Korrapidaja]
Üheline, kümneline, sajaline (inge - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid (inge - 08.06.2007) [Korrapidaja]
Geomeetrilised kujundid (inge - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Mõõtühikud ja kalender (inge - 07.06.2007) [Korrapidaja]
Mõõtühikud ja kalender (inge - 16.08.2012) [Korrapidaja]
Korrutamine arvudega 1-5 (mammlasalg - 18.11.2011) [Lüngajaht]
Korrutamine ja jagamine (inge - 08.06.2007) [Lüngajaht]
Korrutamine ja jagamine (inge - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Lahutamine täiskümnete ja -sadadega (inge - 14.06.2007) [Lüngajaht]
Lahutamine täiskümnete ja -sadadega (inge - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine üleminekuga ühest kümnest teise (inge - 10.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine üleminekuga ühest kümnest teise (inge - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega (inge - 14.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega (inge - 16.08.2012) [Lüngajaht]
Liitmine täiskümnete ja -sadadega (inge - 13.06.2007) [Lüngajaht]
Liitmine täiskümnete ja -sadadega (inge - 16.08.2012) [Lüngajaht]