TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine
Harjutuste teemad
Harjutused
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine 1 (maritonisson - 16.03.2006) [Valimisjaoskond]
Kümnendmurdude kirjalik liitmine ja lahutamine (maritonisson - 16.03.2006) []
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine 3 (maritonisson - 16.03.2006) [Täitmisjaoskond]
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine 2 (maritonisson - 16.03.2006) [Korrapidaja]