TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: /Geograafia
Harjutuste teemad
Kliima ja veestik
Kaardiõpetus
Maa siseehitus
Kombineeritud harjutused
Eesti loodusgeograafia
8.klass
9.klass
Harjutused
Tourism geography in pictures (Jass - 30.09.2008) []
Euroopa riigid (kudiskudis - 05.11.2009) [Korrapidaja]
Tourism geography (Jass - 30.09.2008) [Korrapidaja]
Vee reostamine (Jass - 20.05.2009) [Korrapidaja]