TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Kõik harjutused
Eelmised Järgmised
Harjutus Teema Tüüp
* Linnast maale! (Jass - 04.05.2015) Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) /Matemaatika/12. klass Lüngajaht
Kordamine (a2n - 25.04.2015) /Matemaatika/12. klass Korrapidaja
Protsent I (mairet - 25.04.2015) /Matemaatika/10. klass Täitmisjaoskond
Koolimatemaatika (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Täitmisjaoskond
Kordamine (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Matemaatika (stenaloom - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Funktsioonide tuletised (Daire Krabi) (ORHIDEE - 24.04.2015) /Matemaatika/11. klass Valimisjaoskond
Taandamisvalemid (sati - 24.04.2015) /Matemaatika/10. klass Valimisjaoskond
Protsentarvutuse põhiülesanded (veelmaa - 24.04.2015) /Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused Valimisjaoskond
Kokkuvõttev töö 3.kl matemaatikast (linkur - 22.04.2015) /Matemaatika/3.klass Valimisjaoskond
Euroopa riigid * (kauraare - 01.04.2015) Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine Pildijaoskond
Kas tunned linde? (TaevereK - 01.04.2015) /Loodusõpetus/Üldine Korrapidaja
Matemaatika 9. klassile * (margus - 22.03.2015) MIV/9. klass Pildijaoskond
* Loodusõpetuse mõisted 4. klassile (TaevereK - 18.03.2015) MIV/4. klass Lüngajaht
* 4. kl loodusõpetuse mõisted (TaevereK - 18.03.2015) MIV/4. klass Korrapidaja
Kevadlilled metsas ja aias / rahvapärased nimetused (TaevereK - 02.03.2015) /Loodusõpetus Korrapidaja
KEVAD 2 (koerukas - 02.03.2015) /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass Pildijaoskond
8. klassi matemaatika (Kolmnurk)* (linkur - 08.02.2015) MIV/9. klass Pildijaoskond
8. klassi matemaatika* (linkur - 08.02.2015) MIV/9. klass Pildijaoskond
Eesti linnad 2 (heinmetsk - 02.02.2015) /Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Eesti Vabariik // (krizti - 02.02.2015) Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... Korrapidaja
Pranglimine (linkur - 16.01.2015) /Meelelahutus Pildijaoskond
Valitsus (linkur - 16.01.2015) /Ühiskonnaõpetus Korrapidaja
EESTI SÜMBOLID JA TRADITSIOONID 2 (heinmetsk - 05.01.2015) /Kombineeritud harjutused Korrapidaja
LOOMAD 2 (TaevereK - 05.01.2015) /Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Jaanuar ja veebruar 2 (kudiskudis - 05.01.2015) /Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Matemaatika 7. klassile * (linkur - 05.01.2015) MIV/7. klass Täitmisjaoskond
Matemaatika 7. klassile (linkur - 04.01.2015) MIV/7. klass Valimisjaoskond
Lapsed tuppa, tali tuleb 2 (Jass - 02.12.2014) /Meelelahutus Korrapidaja
Harjutuste teemad
MIV (12)
Kombineeritud harjutused (12)
KOOLITUSED (2)
Parandusõpe (35)
Ajalugu (9)
Microsofti võistlustööd (54)
Inimeseõpetus (16)
Sport (20)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Harjutused (1)
Meelelahutus (24)
Koolituse tööd 2012 (44)
Veeohutus (22)
Ühiskonnaõpetus (1)
Loodusõpetus (15)
Muusika (28)
Geograafia (4)
Võistlused (46)
MIV/2. klass (2)
MIV/7. klass (4)
MIV/9. klass (3)
MIV/1. klass (1)
MIV/6. klass (2)
MIV/5. klass (2)
MIV/4. klass (2)
/Ajalugu/5.klass (33)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/6.klass (36)
/Ajalugu/7.klass (7)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (13)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (19)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (5)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/9.klass (26)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Füüsika/8.klass (2)
/Füüsika/9.klass (2)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/8.klass (22)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (43)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Keemia/9.klass (8)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Keemia/Metallid (1)
/Keemia/Liht- ja liitained (2)
/Keemia/8.klass (37)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (12)
/Loodusõpetus/Üldine (2)
/Loodusõpetus/5. klass (21)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (55)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (15)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (30)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
/Matemaatika/11. klass (1)
/Matemaatika/7.klass (47)
/Matemaatika/1.klass (51)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/5.klass (68)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/2.klass (45)
/Matemaatika/10. klass (2)
/Matemaatika/12. klass (5)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Matemaatika/8.klass (45)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/3.klass (31)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
/Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
/Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)
/Muusika/4.klass (1)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/8.klass (2)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (2)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (6)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (3)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (51)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (28)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (6)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)