TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Uued harjutused
Harjutus Teema Tüüp
* Linnast maale! (Jass - 04.05.2015) Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) /Matemaatika/12. klass Lüngajaht
Kordamine (a2n - 25.04.2015) /Matemaatika/12. klass Korrapidaja
Protsent I (mairet - 25.04.2015) /Matemaatika/10. klass Täitmisjaoskond
Koolimatemaatika (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Täitmisjaoskond
Kordamine (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Matemaatika (stenaloom - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Funktsioonide tuletised (Daire Krabi) (ORHIDEE - 24.04.2015) /Matemaatika/11. klass Valimisjaoskond
Taandamisvalemid (sati - 24.04.2015) /Matemaatika/10. klass Valimisjaoskond
Protsentarvutuse põhiülesanded (veelmaa - 24.04.2015) /Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused Valimisjaoskond
Harjutuste teemad
MIV (12)
Geograafia (4)
Võistlused (46)
Koolituse tööd 2012 (44)
Veeohutus (22)
Ühiskonnaõpetus (1)
Loodusõpetus (15)
Muusika (28)
Microsofti võistlustööd (54)
Inimeseõpetus (16)
Sport (20)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Harjutused (1)
Meelelahutus (24)
Kombineeritud harjutused (12)
KOOLITUSED (2)
Parandusõpe (35)
Ajalugu (9)
MIV/1. klass (1)
MIV/6. klass (2)
MIV/5. klass (2)
MIV/4. klass (2)
MIV/2. klass (2)
MIV/7. klass (4)
MIV/9. klass (3)
/Ajalugu/6.klass (36)
/Ajalugu/7.klass (7)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/5.klass (33)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (19)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (13)
/Bioloogia/9.klass (26)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (5)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Füüsika/9.klass (2)
/Füüsika/8.klass (2)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/8.klass (22)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (43)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Keemia/Liht- ja liitained (2)
/Keemia/8.klass (37)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Keemia/Metallid (1)
/Keemia/9.klass (8)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (4)
/Loodusõpetus/5. klass (21)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (12)
/Loodusõpetus/Üldine (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (30)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (15)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (55)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
/Matemaatika/8.klass (45)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/3.klass (31)
/Matemaatika/10. klass (2)
/Matemaatika/12. klass (5)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Matemaatika/5.klass (68)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/2.klass (45)
/Matemaatika/11. klass (1)
/Matemaatika/7.klass (47)
/Matemaatika/1.klass (51)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
/Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
/Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
/Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/8.klass (2)
/Muusika/4.klass (1)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (2)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (6)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (3)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (28)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (51)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (6)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)