TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Uued harjutused
Harjutus Teema Tüüp
* Linnast maale! (Jass - 04.05.2015) Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Kirjuta õigesti (mairet - 26.04.2015) /Matemaatika/12. klass Lüngajaht
Kordamine (a2n - 25.04.2015) /Matemaatika/12. klass Korrapidaja
Protsent I (mairet - 25.04.2015) /Matemaatika/10. klass Täitmisjaoskond
Koolimatemaatika (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Täitmisjaoskond
Kordamine (a2n - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Matemaatika (stenaloom - 24.04.2015) /Matemaatika/12. klass Valimisjaoskond
Funktsioonide tuletised (Daire Krabi) (ORHIDEE - 24.04.2015) /Matemaatika/11. klass Valimisjaoskond
Taandamisvalemid (sati - 24.04.2015) /Matemaatika/10. klass Valimisjaoskond
Protsentarvutuse põhiülesanded (veelmaa - 24.04.2015) /Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused Valimisjaoskond
Harjutuste teemad
MIV (12)
Ajalugu (9)
Microsofti võistlustööd (54)
Inimeseõpetus (16)
Sport (20)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Harjutused (1)
Meelelahutus (24)
Kombineeritud harjutused (12)
KOOLITUSED (2)
Parandusõpe (35)
Muusika (28)
Geograafia (4)
Võistlused (46)
Koolituse tööd 2012 (44)
Veeohutus (22)
Ühiskonnaõpetus (1)
Loodusõpetus (15)
MIV/2. klass (2)
MIV/7. klass (4)
MIV/9. klass (3)
MIV/1. klass (1)
MIV/6. klass (2)
MIV/5. klass (2)
MIV/4. klass (2)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/5.klass (33)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Ajalugu/6.klass (36)
/Ajalugu/7.klass (7)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (13)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (19)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (5)
/Bioloogia/9.klass (26)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Füüsika/9.klass (2)
/Füüsika/8.klass (2)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/8.klass (22)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (43)
/Keemia/9.klass (8)
/Keemia/Metallid (1)
/Keemia/Liht- ja liitained (2)
/Keemia/8.klass (37)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (12)
/Loodusõpetus/Üldine (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (4)
/Loodusõpetus/5. klass (21)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (55)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (30)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (15)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/5.klass (68)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/2.klass (45)
/Matemaatika/11. klass (1)
/Matemaatika/7.klass (47)
/Matemaatika/1.klass (51)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Matemaatika/8.klass (45)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/3.klass (31)
/Matemaatika/10. klass (2)
/Matemaatika/12. klass (5)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
/Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
/Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/8.klass (2)
/Muusika/4.klass (1)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (2)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (6)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (3)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (51)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (28)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (6)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)