Projektid ja Minu Miksikese tellimine


TÄHELEPANU! [17-08]
Alates tänasest on miksike.ee andmed üle viidud uus.miksike.ee aadressile, mis pärast 3-päevast katseaega muudetakse miksike.ee`ks. Palume kasutada http://uus.miksike.ee serverit ning teada anda, kui vigu leiate.

Õpetajad, ootame Teid 4.09.2015 Miksikese koolitusele Meremäe Koolis! [17-08]
Kutsume Teid 4. septembril kell 12.00 ODS projekti raames toimuvale koolitusele, kus tutvustatakse online ühisõppe teenuseid Miksikese näitel, uue põlvkonna töövihikuid, pranglimist, online-kontrolltöid ja Minu Miksikest).Loe edasi...

Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt [12-08]
Miksikese koduõpetaja teenus pakub süsteemset eesti keele õpet, mis on suunatud eelkõige nendele lastele, kes võivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Tunnid toimuvad Skype`i kaudu ning õppeplatvormina kasutatakse uue põlvkonna Minu Miksikest, mis seob e-lehed, interaktiivsed harjutused ning online-kontrolltööd üheks tervikuks. Täpsem info  siit . Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193

Minu Miksikest ja/või pranglimist on järgmiseks õppeaastaks tellinud 92 kooli. [12-08] Loe edasi...

Minu Miksikese tellimine 2015/2016. hooajaks! [03-08]
Tellida saab Minu Miksikese või Pranglimise paketti. Mõlemaid koos tellides on hind soodsam. Tellimused saatke aet@miksike.ee või helistage 56900661 Hinnakiri .

Võistlused


Suvised võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses on lõppenud! [04-08]
4. augustini sai osa võtta järgnevatest võistlustest: "Linnast maale!", "Suvi" ja "Suvi rahvakalendris".

1.-9. kl tasuta VÕISTUMIKSI võistlused on lõppenud! Auhinnasaajad on teada! Tunnistused lisatud! [01-06]
Täname kõiki osalejaid ja juhendajaid/õpetajaid! Auhinnasaajad leiate siit.Loe edasi...

Pranglimise MM Riias [09-05]
tulemused  .

Teated


Minu Miksikese onkontide keskkonnas on õpetajatele seostamiseks avatud 507 online-kontrolltööd ja 36 viktoriini! [02-06]
Onkonte sooritati 2014/2015 õppeaastal  98 981 korda ja viktoriine  6687 korda.   Onkontide statistika

Online kontrolltöödes osalemine [02-06]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurose kinkekaardi,  kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Mais võitis Kai Peterson Kuusalu Keskkoolist. Õnnitleme!  Loe edasi...

Haridusest meilt ja mujalt (ootame koolidelt uudiseid)

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas aastaanalüüsi [17-08]
Haridus- ja Teadusministeerium avaldas kogu vastutusvaldkonda hõlmava aastaanalüüsi, mis hindab strateegiliste eesmärkide saavutamist, koondab eelmise aasta näitajad, aga vaatab tagasi ka möödunud kümnele aastale. Analüüsis tuuakse välja valdkonnad, kus Eesti on edenenud rõõmustavalt kiiresti. Samuti on esile toodud alad, kus areng on stabiilne ning millele peab rohkem tähelepanu pöörama. Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tõi analüüsi taustal üldhariduses esile koolivõrgu korrastamisele vajaduse ning õpetajaameti atraktiivsuse küsimuse.


„Koolivõrgu probleemid peegelduvad muuhulgas õpetajate koormuses. Pea pooled õpetajatest töötavad osakoormusel ja ei saa täispalka. Korrastamata võrk ning taristu tähendab ressurssi, mis võiks kuluda hoopis õpetajate palkadeks,“ sõnas minister Ligi. „Sarnast tuleb tegelikult tõdeda ka kõrg- ja kutsehariduse puhul,“ lisas minister.
Lisaks osutas minister Ligi vajadusele pöörata tähelepanu Eesti teaduspotentsiaali rakendamisele majanduses. „Eesti teadlaste kõrgetasemeliste publikatsioonide arv elaniku kohta on tunduvalt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest. Meie teadlased teevad head tööd, kuid see ei leia piisavalt rakendust ettevõtete arendustegevuses ,“ sõnas minister Ligi.
Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valgu sõnul on edasiviiva debati alus ning eeldus informeeritud kodanikud ja partnerid. „Viimastel aastatel oleme enneolematult suure hulga haridusandmeid teinud avalikuks haridusstatistika portaalis HaridusSilm Infot ei koguta lihtsalt niisama ning näitajate mõistmiseks tuleb vaadata nii meie eesmärke kui ka näitajate taha,“ ütles Aune Valk.
Analüüsiosakonna juhataja lisas, et kuna ka Arvamusfestivalil on haridusteemad laialt esindatud, siis loodetavasti saavad ka sealsed osalejad avaldatud ülevaadet debattides ära kasutada.
Analüüsi avaldatakse igal aastal ning see hõlmab kogu haridus-, teadus-, keele- ja noortepoliitikat. Aastaanalüüsi eesmärk on toetada riigi hariduspoliitilisi valikuid. Haridus- ja Teadusministeeriumi plaanid on strateegiates ja eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused programmides.

Aastaanalüüsi kokkuvõte:  https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015_kokkuvote_12aug.pdf

Täispikk analüüs:  https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015.pdf

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-avaldas-aastaanaluusi


Valga gümnaasium ootab õpilasi [12-08]
Valga gümnaasium töötab sügisest Vabaduse tn 13 koolimajas. Asenduspinnal ollakse 2016. aasta sügiseni, kui J. Kuperjanovi tänava koolihoone saab uue kuue ja sisu. 1. juulist 2015 asus tööle kooli direktorina Andrus Murumaa. Kool tunnustab jätkuvalt tublisid õppureid stipendiumiga. Eelmine õppeaasta näitas, et see on väga hea stiimul veel innukamaks õppimiseks. Tublide õpitulemuste eest määratakse stipendium pingerea alusel edukaimatele õpilasele, kelle poolaasta hinneteks on ainult „4“ ja „5“ ja käitumine „hea“ või „eeskujulik“. Ainult väga headele hinnetele õppijad saavad teistest kõrgemat stipendiumi. Stipendiumi määratakse kaks korda aastas, septembris ja veebruaris, ning seda makstakse igakuiselt septembrist maini.Loe edasi...

Minu Miksikese kirjeldus

Minu Miksikese tellimise info 2015/2016. õppeaastal [02-06]
Minu Miksikese eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Minu Miksike on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2016 .Loe edasi...

Koolitusinfo

Miksikese koolituste hinnakiri 2015/2016. õppeaastal. [02-06]
 Loe edasi...

Miksikese kontor
Miksikese kontori postiaadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti

Kasutusjuhend

Õpetajaile nähtavad materjalid [07-12] Loe edasi...

Nõuded metoodilistele materjalidele [09-02]
Lugupeetud õpetajad, enne Miksikesele materjalide saatmist lugege palun tähelepanelikult nõudeid .
ArhiivSaada uudis

Supported by the European Commission