Projektid ja Minu Miksikese tellimine


TÄHELEPANU! [17-08]
Alates tänasest on miksike.ee andmed üle viidud uus.miksike.ee aadressile, mis pärast 3-päevast katseaega muudetakse miksike.ee`ks. Palume kasutada http://uus.miksike.ee serverit ning teada anda, kui vigu leiate.

Õpetajad, ootame Teid 4.09.2015 Miksikese koolitusele Meremäe Koolis! [17-08]
Kutsume Teid 4. septembril kell 12.00 ODS projekti raames toimuvale koolitusele, kus tutvustatakse online ühisõppe teenuseid Miksikese näitel, uue põlvkonna töövihikuid, pranglimist, online-kontrolltöid ja Minu Miksikest).Loe edasi...

Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt [12-08]
Miksikese koduõpetaja teenus pakub süsteemset eesti keele õpet, mis on suunatud eelkõige nendele lastele, kes võivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Tunnid toimuvad Skype`i kaudu ning õppeplatvormina kasutatakse uue põlvkonna Minu Miksikest, mis seob e-lehed, interaktiivsed harjutused ning online-kontrolltööd üheks tervikuks. Täpsem info  siit . Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193

Minu Miksikest ja/või pranglimist on järgmiseks õppeaastaks tellinud 92 kooli. [12-08] Loe edasi...

Minu Miksikese tellimine 2015/2016. hooajaks! [03-08]
Tellida saab Minu Miksikese või Pranglimise paketti. Mõlemaid koos tellides on hind soodsam. Tellimused saatke aet@miksike.ee või helistage 56900661 Hinnakiri .

Võistlused


Suvised võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses on lõppenud! [04-08]
4. augustini sai osa võtta järgnevatest võistlustest: "Linnast maale!", "Suvi" ja "Suvi rahvakalendris".

1.-9. kl tasuta VÕISTUMIKSI võistlused on lõppenud! Auhinnasaajad on teada! Tunnistused lisatud! [01-06]
Täname kõiki osalejaid ja juhendajaid/õpetajaid! Auhinnasaajad leiate siit.Loe edasi...

Pranglimise MM Riias [09-05]
tulemused  .

Teated


Minu Miksikese onkontide keskkonnas on õpetajatele seostamiseks avatud 507 online-kontrolltööd ja 36 viktoriini! [02-06]
Onkonte sooritati 2014/2015 õppeaastal  98 981 korda ja viktoriine  6687 korda.   Onkontide statistika

Online kontrolltöödes osalemine [02-06]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurose kinkekaardi,  kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Mais võitis Kai Peterson Kuusalu Keskkoolist. Õnnitleme!  Loe edasi...

Haridusest meilt ja mujalt (ootame koolidelt uudiseid)

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas aastaanalüüsi [17-08]
Haridus- ja Teadusministeerium avaldas kogu vastutusvaldkonda hõlmava aastaanalüüsi, mis hindab strateegiliste eesmärkide saavutamist, koondab eelmise aasta näitajad, aga vaatab tagasi ka möödunud kümnele aastale. Analüüsis tuuakse välja valdkonnad, kus Eesti on edenenud rõõmustavalt kiiresti. Samuti on esile toodud alad, kus areng on stabiilne ning millele peab rohkem tähelepanu pöörama. Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tõi analüüsi taustal üldhariduses esile koolivõrgu korrastamisele vajaduse ning õpetajaameti atraktiivsuse küsimuse.Loe edasi...

Valga gümnaasium ootab õpilasi [12-08]
Valga gümnaasium töötab sügisest Vabaduse tn 13 koolimajas. Asenduspinnal ollakse 2016. aasta sügiseni, kui J. Kuperjanovi tänava koolihoone saab uue kuue ja sisu. 1. juulist 2015 asus tööle kooli direktorina Andrus Murumaa. Kool tunnustab jätkuvalt tublisid õppureid stipendiumiga. Eelmine õppeaasta näitas, et see on väga hea stiimul veel innukamaks õppimiseks. Tublide õpitulemuste eest määratakse stipendium pingerea alusel edukaimatele õpilasele, kelle poolaasta hinneteks on ainult „4“ ja „5“ ja käitumine „hea“ või „eeskujulik“. Ainult väga headele hinnetele õppijad saavad teistest kõrgemat stipendiumi. Stipendiumi määratakse kaks korda aastas, septembris ja veebruaris, ning seda makstakse igakuiselt septembrist maini.

Juba kolmandat õppeaastat ootame ka Valga vene gümnaasiumi (Valga Priimetsa kool alates 1.09.2015) põhikooli lõpetajaid oma õpinguid jätkama. Pakume soovijatele osaliselt venekeelset õpet. Vene keeles on võimalik õppida matemaatikat, füüsikat, keemiat ning vene keelt ja kirjandust. Kindlasti jätkub riigikeele õppimine. Tuleval kevadel lõpetavad esimesed neist 12. klassi.
Püüame jõudumööda tundides rakendada rohkem uusi õppemeetodeid. Peaaegu kõik õpetajad jätkavad sügisel õppimist HITSA „Tuleviku õpetaja“ koolitusprogrammi II moodulis. Lisaks osaleb kooli kolmeliikmeline meeskond taaskord HITSA koolitusprogrammis, kus septembris alustatakse II mooduli õppimist digijuhi programmis „Haridusasutuse digitaristu arendamine“. Koolituse käigus analüüsib meeskond kooli digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi eesmärgiga muuta tunnid atraktiivsemaks ja võimaldada õpilasel tundides aktiivsemalt kaasa lüüa.
Juba praegu on esimese poolaasta tööplaanis palju erinevaid külalisesinejaid ja töötubasid. Plaanitakse osa võtta ühisprojektidest nii kodu kui ka välismaal.
Septembriks on kokku lepitud mitmeid huvitavaid õppetööd elavdavaid töötubasid ja teadusbusse, näitusi ning õpitubasid. Septembris tuleb kooli psühhobuss, mille meeskonda kuuluvad Tartu ülikooli üliõpilased. Viiakse läbi meelelahutuslikke psühholoogiaalaseid demonstratsioone ja eksperimente, tutvustades kuulajaskonnale teaduspõhise psühholoogia huvitavaid ja praktilisi tahke.
Ka sel õppeaastal jätkame tööd UNESCO ühendkoolina. Jätkuks eelmisele väga edukale maailmahariduse jagamise aastale on plaanis uued tegevused ja projektid sõpruskoolidega. Koostöös Valga muuseumiga toimub 5.– 9. oktoobrini linna koolidele maailmaharidusnädal. Seekord on teemaks toit ja toidu raiskamine maailmas. Suuna oleme seadnud projekti „Media4Development“ eesmärkide saavutamiseks. Alates septembrist on koolis rändnäitus „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“. Ühiskonna ja ajaloo teemaline näitus ringleb Valgamaa koolides septembrist detsembrini.
Kui seni pole humanitaarsuunale eriti õppereise toimunud, siis sel aastal ootavad humanitaare ees erinevad õppekäigud. Juba septembrikuus võtab 25 õpilast osa projektist „Tallinn – meie pealinn“, kus toimub võistlusmäng, mis on seotud Tallinna vanalinna ajalooga. 2010. aastal võttis sellest projektist osa samuti kooli üks klass. Üritusega jäädi väga rahule. Humanitaarsuund alustas kevadel ka meediaprojektiga, kus tehakse koostööd ajalehega Valgamaalane.
Reaalsuuna jaoks on tehtud taas taotlus keemia õpikoja kooli tellimiseks. Keemia õpikojad on meil koolis olnud mitmel aastal ning need on olnud õpilaste seas populaarsed. Majandussuunale jätkuvad ka oktoobrikuus tööturu koolitused ja töötoad, kus õpitakse, kuidas käituda töövestlusel, teha motivatsioonikirja ning teisi praktilisi oskusi tööturul toimetulemiseks.
Kõige põnevam saab aasta olema riigikaitse ja -siseturvalisuse suunal, kuna Sisekaitseakadeemiaga kirjutati alla koostööleping ning õpilased hakkavad õppima eelkutseõppe õppekava järgi. 10. klass läbib riigikaitsekursuse. 11. klassi riigikaitse tunde viib läbi politseiüksus. 12. klassi tunde aga päästeamet. Neid kursuseid võib valida ka valikursustena teiste suundade õpilased.

Loo saatis Koolielule Valga gümnaasiumi arendusjuht Pille Olesk.


Fotol: Maailmahridusnädal Valga gümnaasiumis 2014. Kooli arhiiv.

Allikas:  http://koolielu.ee/info/readnews/419417/valga-gumnaasium-ootab-opilasiMinu Miksikese kirjeldus

Minu Miksikese tellimise info 2015/2016. õppeaastal [02-06]
Minu Miksikese eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Minu Miksike on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2016 .Loe edasi...

Koolitusinfo

Miksikese koolituste hinnakiri 2015/2016. õppeaastal. [02-06]
 Loe edasi...

Miksikese kontor
Miksikese kontori postiaadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti

Kasutusjuhend

Õpetajaile nähtavad materjalid [07-12] Loe edasi...

Nõuded metoodilistele materjalidele [09-02]
Lugupeetud õpetajad, enne Miksikesele materjalide saatmist lugege palun tähelepanelikult nõudeid .
ArhiivSaada uudis

Supported by the European Commission