Projektid ja Minu Miksikese tellimine


TÄHELEPANU! [17-08]
Alates tänasest on miksike.ee andmed üle viidud uus.miksike.ee aadressile, mis pärast 3-päevast katseaega muudetakse miksike.ee`ks. Palume kasutada http://uus.miksike.ee serverit ning teada anda, kui vigu leiate.

Õpetajad, ootame Teid 4.09.2015 Miksikese koolitusele Meremäe Koolis! [17-08]
Kutsume Teid 4. septembril kell 12.00 ODS projekti raames toimuvale koolitusele, kus tutvustatakse online ühisõppe teenuseid Miksikese näitel, uue põlvkonna töövihikuid, pranglimist, online-kontrolltöid ja Minu Miksikest).Loe edasi...

Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt [12-08]
Miksikese koduõpetaja teenus pakub süsteemset eesti keele õpet, mis on suunatud eelkõige nendele lastele, kes võivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Tunnid toimuvad Skype`i kaudu ning õppeplatvormina kasutatakse uue põlvkonna Minu Miksikest, mis seob e-lehed, interaktiivsed harjutused ning online-kontrolltööd üheks tervikuks. Täpsem info  siit . Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193

Minu Miksikest ja/või pranglimist on järgmiseks õppeaastaks tellinud 92 kooli. [12-08] Loe edasi...

Minu Miksikese tellimine 2015/2016. hooajaks! [03-08]
Tellida saab Minu Miksikese või Pranglimise paketti. Mõlemaid koos tellides on hind soodsam. Tellimused saatke aet@miksike.ee või helistage 56900661 Hinnakiri .

Võistlused


Suvised võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses on lõppenud! [04-08]
4. augustini sai osa võtta järgnevatest võistlustest: "Linnast maale!", "Suvi" ja "Suvi rahvakalendris".

1.-9. kl tasuta VÕISTUMIKSI võistlused on lõppenud! Auhinnasaajad on teada! Tunnistused lisatud! [01-06]
Täname kõiki osalejaid ja juhendajaid/õpetajaid! Auhinnasaajad leiate siit.Loe edasi...

Pranglimise MM Riias [09-05]
tulemused  .

Teated


Minu Miksikese onkontide keskkonnas on õpetajatele seostamiseks avatud 507 online-kontrolltööd ja 36 viktoriini! [02-06]
Onkonte sooritati 2014/2015 õppeaastal  98 981 korda ja viktoriine  6687 korda.   Onkontide statistika

Online kontrolltöödes osalemine [02-06]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurose kinkekaardi,  kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Mais võitis Kai Peterson Kuusalu Keskkoolist. Õnnitleme!  Loe edasi...

Haridusest meilt ja mujalt (ootame koolidelt uudiseid)

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas aastaanalüüsi [17-08]
Haridus- ja Teadusministeerium avaldas kogu vastutusvaldkonda hõlmava aastaanalüüsi, mis hindab strateegiliste eesmärkide saavutamist, koondab eelmise aasta näitajad, aga vaatab tagasi ka möödunud kümnele aastale. Analüüsis tuuakse välja valdkonnad, kus Eesti on edenenud rõõmustavalt kiiresti. Samuti on esile toodud alad, kus areng on stabiilne ning millele peab rohkem tähelepanu pöörama. Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tõi analüüsi taustal üldhariduses esile koolivõrgu korrastamisele vajaduse ning õpetajaameti atraktiivsuse küsimuse.Loe edasi...

Valga gümnaasium ootab õpilasi [12-08]
Valga gümnaasium töötab sügisest Vabaduse tn 13 koolimajas. Asenduspinnal ollakse 2016. aasta sügiseni, kui J. Kuperjanovi tänava koolihoone saab uue kuue ja sisu. 1. juulist 2015 asus tööle kooli direktorina Andrus Murumaa. Kool tunnustab jätkuvalt tublisid õppureid stipendiumiga. Eelmine õppeaasta näitas, et see on väga hea stiimul veel innukamaks õppimiseks. Tublide õpitulemuste eest määratakse stipendium pingerea alusel edukaimatele õpilasele, kelle poolaasta hinneteks on ainult „4“ ja „5“ ja käitumine „hea“ või „eeskujulik“. Ainult väga headele hinnetele õppijad saavad teistest kõrgemat stipendiumi. Stipendiumi määratakse kaks korda aastas, septembris ja veebruaris, ning seda makstakse igakuiselt septembrist maini.Loe edasi...

Minu Miksikese kirjeldus

Minu Miksikese tellimise info 2015/2016. õppeaastal [02-06]
Minu Miksikese eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Minu Miksike on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2016 .

Koolidel on kasulikum pöörduda omavalitsuste poole, õpilastel aga kooli poole, sest nii tuleb hind kasutaja kohta odavam kui eraldi ostes.

Kool, kus on rohkem õpilasi, maksab õpilase kohta vähem kui väike kool. Suures koolis on kogu klassi arvutiklassi pääsemise võimalus seni oluliselt väiksem, seetõttu saab neis koolides interaktiivset ühistööd kasutada harvemini.

Koolil on võimalik tellimus teha ka ainult ühele või mitmele konkreetsele klassile.

Võimalik on tellida ka individuaalselt, st nt täiskasvanu tellib ligipääsu vaid oma lapsele (kui kool ei maksa).

Tellimine ja tasumine

KOOL:

Kui kooli juhtkond on otsustanud tellida Minu Miksikese paketi kas kogu koolile või mõnele klassile, siis tuleb õpetajaskonnast leida administraator, kes on Miksikese tugiisik koolis nii õpilastele kui õpetajatele ja omistab vastavaid kasutusõigusi.

Saatke aadressil aet@miksike.ee teade ostusoovist . Lisage kirja oma kooli täpne nimi , õpilaste arv koolis .

KONKREETSETELE KLASSIDELE tellides tuleb saata teade õpilaste arvu kohta igas paralleelklassis. Seejärel väljastatakse koolile arve ning avatakse pakett.

ERAISIK:

· Saatke ostusoov aadressil aet@miksike.ee , koos maksja täpse nime ja  kasutajanimega


Õpetaja, kes on saatnud Miksikesele vähemalt 5 materjali ja tellinud Minu Miksikese paketi , saab soovi korral Miksikeselt tõendi avaldatud tööde kohta ametijärgu tõstmiseks.

Koolidel on võimalus tasuda Minu Miksikese kasutamise eest ka uue eelarveaasta alguses.  Samuti on võimalik tasuda kahes osas (esimene makse paketi avamisel ja teine jaanuaris), palume sellest tellimuse esitamisel kohe teada anda.


MAKSE KIRJELDUS:   ülekannet tehes palume makse kirjeldusse kirjutada: KOOLI NIME

ERAISIKUL palume kirjutada selgitusse toimiv kasutajanimi ja ostja nimi.

******************************************************************************

POOLTE KOHUSTUSED:

* Ostjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada 14 (neljateist) päevase kirjalikult etteteatamisega müüjale, juhul kui:
· Müüja ei taga süsteemi käideldavust neljateist päeva jooksul.
· Müüja peatab teisiti kui lepingus lubatud juhtudel ostja kasutajate kasutajaõigused kuni 14 (neljateistkümneks) päevaks.
* Müüjal on õigus peatada ostja kõigi kasutajate ligipääs süsteemile või leping ühepoolselt etteteatamiseta lõpetada, teavitades ostjat sellest kirjalikult, juhul kui:
· Ostja või administraator ei tee müüjaga piisavat koostööd kasutajapoolse süsteemi
kuritarvitamise lõpetamiseks või suhtub süsteemi turvalisuse tagamisse ükskõikselt;
· Ostja ei täida oma lepingu rahalisi kohustusi müüja ees tähtaegselt.

* Müüja ei võta mingisugust vastutust kahju eest, mida võib põhjustada ostja või ostjate
kasutajate poolt kasutajatunnuste ja salasõnadega hooletu ümberkäimine ning nende
kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele pahatahtlikult, kui nii juhtub, siis müüja jätab
endale õiguse vastav kasutajaõigus alatiseks sulgeda.
* Ostja kohustub tasuma keskkonna kasutamise eest vastavalt temale väljastatud arvele.

Jälgige tähelepanelikult uudiseid avalehel!

Lisainfo:

Aet Sõmer / tel 56 900 661 / aet@miksike.ee /

Liudmila Pilv / tel 53 738 260 / ljuda@miksike.ee / на русском языке

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype


Koolitusinfo

Miksikese koolituste hinnakiri 2015/2016. õppeaastal. [02-06]
 Loe edasi...

Miksikese kontor
Miksikese kontori postiaadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti

Kasutusjuhend

Õpetajaile nähtavad materjalid [07-12] Loe edasi...

Nõuded metoodilistele materjalidele [09-02]
Lugupeetud õpetajad, enne Miksikesele materjalide saatmist lugege palun tähelepanelikult nõudeid .
ArhiivSaada uudis

Supported by the European Commission