Näidisainekavad on loodud välismaal tegutsevatele eesti keele õpetajatele.  Õppematerjalid pärinevad Miksikese õppekeskkonnast. Selleks et õppematerjale kasutada, peavad õpetajad ja õpilased Miksikese keskkonda sisse logima.

Eesti keele ainekava 1.-3. klass

Eesti keele ainekava 4.-6. klass