MIKSIKEse KODUÕPETAJA


Miksikese Koduõpetaja tasuline teenus pakub süsteemset eesti keele õpet, mis on suunatud eelkõige neile lastele, kes võivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Miksikese Koduõpetaja kannab hoolt selle eest, et lapse emakeeleoskus vastaks enam-vähem Eesti tavakooli tasemele.
Tunnid toimuvad Skype'i kaudu ning õppeplatvormina kasutatakse uue põlvkonna Minu Miksikest, mis seob e-töölehed, interaktiivsed harjutused ning online-kontrolltööd üheks tervikuks.

Pakume kahte koduõpetaja paketti:

1. KODUÕPETAJA TÄISPAKETT
Igale õpilasele koostatakse õppeplaan. Skype’i vahendusel toimub 1-2 eesti keele tundi nädalas. Pakett sisaldab individuaalset materjalide koostamist ja paindlikku õppeaega. St õpilane saab muuta õppeaega ja tunde, kui teatab sellest ühe päeva ette. Juhul, kui on vajadus ka kolmanda tunni järele nädalas, siis on see Miksikese poolt tasuta. Tasuta on ka suvised järeleaitamistunnid, kui selleks peaks vajadus tekkima.
Samuti suhtleb Miksike lapse kodukooli emakeeleõpetajaga, et last paremini ette valmistada konkreetse õpetaja ja klassi õppetööd silmas pidades.
Miksike vastutab lapse õpitulemuste eest. Lapsevanema soovil viiakse õppeaasta lõpus läbi omandatud materjali kokkuvõttev töö. Kui laps ei tee aastalõputööd positiivsele hindele ka pärast suvetööd, siis tagastab Miksike 40% sellest rahast, mis ta aasta jooksul saanud on.

2. KODUÕPETAJA KOOS LAPSEVANEMAGA
Tegu on üldisema Miksikese keeleõppekursusega ning see eeldab ka lapsevanema aktiivsemat osalust. Laps järgib Miksikese üldist emakeele õppekava, mida vajadusel kohandatakse. Reeglina kasutatakse juba Miksikeses olemasolevaid e-töölehti ning interaktiivseid harjutusi. Toimub 2 tundi kuus Skype’i vahendusel (üks tund üle kahe nädala) ning lisaks koostavad Miksikese õpetajad kahe-kolme tunni jagu harjutusi ja materjale iseseisvaks tööks. Antud harjutused teeb laps ära vanema järelevalve all. Skype’is toimuva tunni ajal korratakse õpitu üle, selgitatakse uut teemat ja parandatakse iseseisvate harjutuste vead. Vajadusel nõustame ka lapsevanemaid.

Eesti keelt õpetavad Kristi, Asko ja Kristiina.


KONTAKT
Täpsem info Kristiinalt: kristiina@miksike.ee, (+372) 74422550, 5226193